zij-aanzicht leerling en leraar achter computer

Wie zijn wij?

Wij zijn Maatwerk in Onderwijs: een krachtenbundeling van experts, verbonden aan de Stichting ‘De Haagse Scholen’ en ‘VierTaal’. Door deze bundeling van kwaliteiten ben je er zeker van dat je een compleet advies krijgt.

Met de komst van het Passend Onderwijs wordt de inzet van expertise uit het SBO en (V)SO op een andere wijze georganiseerd. Om het onderwijsveld vanaf het eerste moment te ondersteunen bij allerlei hulpvragen over leerlingzorg is Maatwerk in Onderwijs opgericht.

De betrokken scholen:
De Strandwacht,  De Loodsboot, De Bonte Vlinder, De Blokpoelschool, De Piramide, De Haagse Beek, De Eerste Nederlandse Buitenschool, PH Schreuderschool, Inspecteur S. de Vriesschool, De Cor Emousschool en VierTaal.