het woord 'visie' in letterkaartjes gespeld

Visie

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van een leerling? Is het niet direct duidelijk welke hulp je nodig hebt? Of is je vraag zo complex, dat je niet weet wie hem kan beantwoorden?

Vanaf nu kan je met alle vragen terecht bij één loket: Maatwerk in Onderwijs (MiO).

  • Maatwerk in Onderwijs benadert problematiek vanuit multidisciplinair perspectief. Wij zijn vernieuwend, ambitieus en luisteren actief naar onze cliënten.
  • We maken maximaal gebruik van alle kennis die de onderlinge diensten bieden. Onze kennis concentreert zich op drie niveaus: leerlingen, leerkrachten en schoolteams.
  • Maatwerk in Onderwijs wil toonaangevend en vooruitstrevend zijn in de regio als het gaat om ondersteuning en begeleiding voor leerlingen vanaf drie tot eenentwintig jaar.
  • Kortom: MiO is een belangrijke speler in netwerken en ketens rond (complexe) onderwijszorg.