jongetje met handen in het haar wordt begeleid door lerares

Hoe werkt het?

Maatwerk in Onderwijs is een bundeling van verschillende scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs.

Onze expertise is gericht op het adviseren richting passende begeleiding voor leerlingen (3-21 jaar) met een hulpvraag op het gebied van:

 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Gedragsproblemen
 • Spraak-/taalmoeilijkheden
 • Lichamelijke beperkingen
 • Langdurige ziekten
 • Ernstige leerbelemmeringen

Hoe gaat het in zijn werk:

 1. Vul het aanmeldformulier met je hulpvraag en een aantal algemene gegevens in.
 2. Een medewerker van Maatwerk in Onderwijs neemt je aanvraag in behandeling.
 3. Via mail of telefoon wordt contact met je opgenomen, soms vragen we nog aanvullende informatie.
 4. Een van de specialisten neemt vervolgens je aanvraag in behandeling.
 5. Je krijgt advies op maat.
 6. Na afloop vragen we je naar je ervaringen.

Financiën:

Aan het in behandeling nemen van een hulpvraag zijn geen kosten verbonden. Wanneer een specialist wordt ingeschakeld geldt:

 1. Indien van toepassing ontvang je van de specialist een offerte.
 2. Na akkoord en ondertekening van de offerte wordt de begeleiding en ondersteuning gestart.
 3. Indien van toepassing ontvang je na afloop een factuur.

Informatie:

De bekostiging kan plaatsvinden vanuit het basisondersteuningsbudget van de school of het individueel arrangement van een leerling.