lachende kindertjes op een rij

Welkom op de site van Maatwerk in Onderwijs

Je bent hier met een vraag over een leerling in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. De vraag kan gaan over gedragsproblemen, leermoeilijkheden, spraak- of taalmoeilijkheden of een ziekte of beperking.

Wij helpen je graag ! »

Maatwerk in Onderwijs is een bundeling van expertise vanuit het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en het Speciaal Basis Onderwijs. Een team van deskundigen is dagelijks beschikbaar om met je mee te denken, een passend antwoord te vinden en je advies te geven.

Wij bedienen vanuit “De Haagse Scholen” en “VierTaal” scholen in Haaglanden en omringende regio’s.

Als organisatie zijn we bezig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te implementeren om zodoende te voldoen aan de nieuwe wetgeving.